Mūsų mokyklos įkūrėjas Svamis Šivananda (Shivananda) susistemino senovės klasikinės jogos sistemą į mums suprantamą formą.

Svamis gimė brahmanų (šventikų) šeimoje su visomis tradicijomis. Jau berniukas pasižymėjo dvasingumu, dosnumu, tarnavimu. Jam buvo visi lygūs, be kastinių apribojimų. Norėdamas tarnauti žmonijai, pasirinko gydytojo profesiją. Tačiau, gydydamas žmones, matė, kad, pagydžius kūną, siela vis tiek kenčia. Nusprendė atsižadėti, paskirti gyvenimą dvasiniam keliui.  Sutiko savo Guru, apsistojo Rišikeše ir daug meditavo. Įkūrė jogos mokyklą "Dieviškojo gyvenimo mokykla". Parašė 200 knygų, atsirado daugybė mokinių. Tuomet įkūrė mokyklą vyrams "Joga Vedanta miško akademija". Skleidė jogos žinias visiems  visų religijų, tautybių, pažiūrų  žmonėms. Jo devizas buvo: "TARNAUK - MYLĖK - DUOK - APSIVALYK - MEDITUOK - NUŠVISK"

 

 

 

 Svamis Višnu-devananda (Vishnu-devananda) augo Keraloje karininkų šeimoje su tradicijomis: disciplina, valia,  neprievarta (ahimsa), meilė, jautrumas.

Karininkų mokykloje "netikėtai" į rankas pateko Svamio Šivanandos brošiūros, kuriose perskaitė "Uncija praktikos yra verta tonų teorijos". Tai jį paveikė taip smarkiai, kad nuvažiavo į Rišikešą ir netikėtai gavo pirmąją nuolankumo pamoką iš Svamio Šivanandos: nenorėdamas nusilenkti priešais ateinančiam Svamiui, pasitraukė į tarpugatvį, bet staiga pamatė šalia savęs Svamį, kuris nusilenkė jam.

Nutraukė kariškio gyvenimą, tapo Šivanandos mokiniu, vėliau "Miško Akademijos" profesoriumi, praktikuojančiu labai sudėtingą hatha jogą. 1957 metais pasiųstas mokytojo, išvyko į Vakarus skleisti jogos žinias. Sukūrė mokymo sistemą "Teisinga pasaulio tvarka", kurią skleidė kaip misiją į neramias pasaulio šalis. ( Belfastas ir kt.) Įsteigė jogų stovyklas, mokytojų rengimo mokyklas, kuriose mokė praktinės jogos ir perteikė Vedantos žinias. Parašė daug knygų, t.t. bestselerį "Išsami iliustruota jogos knyga". Tapo garsus pasaulyje, kaip pasaulinis hatha ir Raja (radža) jogos mokytojas.