Jogos meditacija ne tik palengvina mūsų būtį, ji atskleidžia vidines mūsų galias, - energiją, ramybę ir išmintį, - kurias suvokę, galime jų pasisemti. Meditacijos mokymasis pirmiausia prasideda ugdant gebėjimą pažvelgti į savo protą. Ką gi mes ten matome? Mes matome protą, be perstojo plepantį su savimi, šokinėjantį nuo vienos minties ar emocijos prie kitos, įsisukusį nuolatinio judėjimo rate, puolantį tai šen bei ten, neleidžiantį mums susitelkti ir pabūti rimtyje. 

Reguliariai medituojant, protas tampa skaidrus, o motyvai - tyri. Pasąmonė atveria paslėptus žinių klodus, padedančius geriau suvokti save ir mūsų ryšį su pasauliu.

Ribotas individualumas po truputį ištirpsta prasiplėtusioje sąmonėje. Išsilaisvinusios viršsąmonės, arba intuityvinės, galios veda į kupiną išminties ir ramybės gyvenimą.

Jogos meditacijos kursų metu yra aptariamos visos šiuo klausimu aktualios temos, mokinamasi įvairių jogos meditacijos technikų.


Tvarkaraštis ir kainos